Giới thiệu về Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam - Vận Tải Lưu Lê xin giới thiệu đôi nét về công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), đơn vị trực thuộc Tổng công ty vận tải đường sắt Việt Nam có trụ sở chính đóng tại Thành phố Hà Nội để các bạn có nguồn thông tin tham khảo về đơn vị vận tải đường sắt này nhé!

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco)

Công ty vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco)

1. Giới thiệu về Công ty vận tải đường sắt Hà Nội

 • Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, viết tắt là Haraco. Đây là Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (Jont Stock Company) theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm cổ phần lớn.
 • Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội Haraco gồm có 15 chi nhánh trực thuộc, trong đó có 11 chi nhánh Vận tải đường sắt Hà Nội và 4 Chi nhánh toa xe. Trong thời gian tới, Công ty vận tải đường sắt Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức với mục tiêu phát triển toàn diện các nhu cầu về vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Theo số liệu thống kê, hiện nay Công ty vận tải đường sắt Hà Nội có 6000 toa vận chuyển khách hàng, 3300 toa vận chuyển hàng hóa và trên 5000 nhân viên lao động. Đây là một con số rất lớn cho một công ty cổ phần trực thuộc nhà nước.

1. Ngành nghề kinh doanh của công ty vận tải đường sắt Hà Nội

Hiện nay, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đăng ký hoạt động rất nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó bao gồm:

 • Kinh doanh vận tải hành khách trên mạng lưới đường sắt Việt Nam;
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa trên mạng lưới đường sắt Việt Nam;
 • Kinh doanh vận tải đa phương thức liên vận quốc tế và trong nước;
 • Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện thiết bị, phụ tùng toa xe;
 • Dịch vụ cho thuê kho bãi;
 • Kinh doanh xăng dầu;
 • Kinh doanh du lịch;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên dùng đường sắt;
 • Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, nhà hàng;

2. Phạm vi hoạt động của công ty vận tải đường sắt Hà Nội

Hiện nay, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội hoạt động với địa bàn quản lý rất rộng, bao gồm các tuyến sau đây:

 • Tuyến thống nhất Hà Nội ⇔ Tp Hồ Chí Minh;
 • Tuyến Hà Nội ⇔ Lào Cai;
 • Tuyến Hà Nội ⇔  Đồng Đăng;
 • Tuyến Hà Nội ⇔ Hải Phòng;
 • Tuyến Yên Viên ⇔ Quán Triều, Kép ⇔ Cái Lân;

3. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty vận tải đường sắt Hà Nội

a. Giai đoạn từ tháng 7/2003 đến 2008

 • Công ty vận tải đường sắt Hà Nội là công ty nhà nước, hạch toán phụ thuộc.
 • Được thành lập theo quyết định số 03 QĐ/ĐS-TCCB ngày 7/7/2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).
 • Công ty có 18 đơn vị trực thuộc.

b. Giai đoạn từ 2008 đến 15/5/2010

 • Năm 2008 đã chuyển 2 xí nghiệp đầu máy: Hà Nội, Đà Nẵng sang Liên hiệp sức kéo Đường sắt.
 • Công ty còn quản lý 16 đơn vị trực thuộc.

Giai đoạn từ 16/5/2010 đến 31/3/2014

 • Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-ĐS, ngày 22/4/2010 của Tổng công ty về việc chuyển các xí nghiệp vận tải và các Ga trực thuộc Công ty vận tải hàng hóa Đường sắt sang các công ty khách Hà Nội, Sài Gòn.
 • Công ty quản lý 27 đơn vị trực thuộc.

Giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/12/2014

Thực hiện các Quyết định:

 • Số 274/QĐ-ĐS ngày 21/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các Công ty vận tải đường sắt trong Tổng công ty ĐSVN
 • Số 275/QĐ-ĐS ngày 21/3/2104 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động của Liên hiệp sức kéo đường sắt-Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN
 • Số 278/QĐ-ĐS ngày 21/3/2104 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sát nhập Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Số 279/QĐ-ĐS ngày 21/3/2104 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động của Liên hiệp sức kéo đường sắt-Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN
 • Công ty quản lý 33 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/9/2015

 • Quyết định số 1972/QĐ-ĐS ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chuyển đổi công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Công ty quản lý 18 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 1/10/2015 đến nay

 • Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-ĐS ngày 4/9/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiếp nhận các xí nghiệp đầu máy về trực thuộc Tổng công ty ĐSVN
 • Công ty quản lý 15 đơn vị trực thuộc
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 21/1/2013 Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 198/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015
 • Ngày 28/1/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 64/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
 • Ngày 22/9/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3412/QĐ-BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội
 • Ngày 30/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3886/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội
 • Ngày 18/1/2016, Công ty đã tổ chức họp Đại hội cổ đông lần đầu để thành lập công ty cổ phần
 • Ngày 28/1/2016, Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100106264 với vốn điều lệ là 800.589.700.000 đồng (Tám trăm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng)
 • Ngày 8/6/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn số 3141/UBCK-GSĐC chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty
 • Ngày 8/8/2016, Công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 77/2017/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 80.058.970 cổ phiếu (Tám mươi triệu không trăm năm mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi cổ phiếu)

(Nguồn: Website Haraco)

4. Sơ đồ tổ chức công ty vận tải đường sắt Hà Nội

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

(Nguồn: Website Haraco)

Trên đây là đôi nét giới thiệu về công ty vận tải đường sắt Hà Nội mà Vận Tải Lưu Lê chia sẻ để các bạn tham khảo. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích cho những ai đang quan tâm về vấn đề này.

>>> Xem giới thiệu về: Tổng công ty đường sắt Việt Nam để giúp các bạn hiểu rõ hơn "Tất tần tật" về bộ máy đứng đầu ngành vận tải đường sắt Việt Nam nhé!

Trong số các tuyến mà Haraco đang triển khai thì có tuyến tàu thống nhất Hà Nội - Sài Gòn được Công Ty Vận Tải Lưu Lê ký hợp đồng trực tiếp và triển khai dịch vụ vận chuyển hàng hóa Bắc Nam từ Hà Nội vào Sài Gòn, cụ thể là từ Ga Giáp Bát đến Ga Sóng Thần. Nếu quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng tàu hỏa Haraco hãy liên hệ với Công Ty Vận Tải Lưu Lê để được cung cấp dịch vụ!

>>> Xem ngay: Dịch vụ vận chuyển hàng từ Hà Nội vào Sài Gòn của Công Ty Vận Tải Lưu Lê để giúp quý khách tiết được tối đa chi phí và tránh được những rủi về hàng hóa nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Mỹ Hòa, Trung Chánh, Hóc Môn, TpHCM

Office: HCM(Ga Sóng Thần) - HN(Ga Giáp Bát)

Mobile: 0909 889 455 - 0987 172 477 

Hotline: (028) 6255 3652 - 0909 81 6625

Email: vantailuule@gmail.com

Website: vantailuule.vn

VIẾT BÌNH LUẬN