Luôn cập nhật tiến độ giao hàng cho quý khách

Quy trình vận chuyển của công ty chúng tôi là quy trình toàn diện với sự theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ giao hàng từ khi lấy hàng cho tới khi giao hàng. Hàng ngày, công ty chúng tôi có một đội ngũ nhân viên cập nhật quá trình đi hàng, giao hàng và thông báo về cho đội ngũ văn phòng tiến độ giao hàng cũng như những vấn đề khác liên quan như đọng tàu, trễ tàu... để kịp thời xử lý cho quý khách.

Tiến độ giao hàng được chúng tôi cập nhật liên tục cho quý khách tại từng thời điểm được yêu cầu bằng hệ thống "QUẢN LÝ VẬN TẢI HÀNG HÓA" của ngành vận tải đường sắt Việt Nam. Thông tin quản lý hệ thống vận tải hàng hóa được chúng tôi cập nhật tại đường dẫn: http://hhauth.vtds.vn/#/login/sso

Hình ảnh bài viết

Luôn luôn cập nhật tiến độ giao hàng