Vận chuyển hàng lẻ Bắc Nam

Vận chuyển hàng lẻ Bắc Nam

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ Bắc Nam hay dịch vụ vận chuyển hàng ghép Bắc Nam xuất phát từ đặc điểm cấu tạo của một toa tàu (chứa tải trọng rất lớn - khoảng 33 tấn, tương đương 75m3). Tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng có nhu cầu gửi khối lượng hàng hóa lớn như vậy.Xem tiếp →