Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư

Mong muốn mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất về cơ quan cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư là cơ quan gì và họ hoạt động như thế nào, cũng như họ phục vụ những lợi ích gì cho nhân dân và Tổ quốc.

Mời bạn xem qua bài viết lần này của Vận Tải Lưu Lê để giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin cơ quan cục cảnh sát đkql cư trú này cũng như khai quát sơ về những Căn cước công dân mới mà bạn có thể chưa biết.

Khát quát về cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư

Cơ quan cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư là cơ sở được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2012 do Bộ trưởng Công an ra quyết định thành lập. Cục cảnh sát đkql cư trú này có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trên địa bàn cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Căn cước công dân;

Bên cạnh đó, cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư cũng giúp xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về nhập cư, tạm trú, cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư

Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư

► Cơ cấu tổ chức của cơ quan

Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư sẽ bao gồm Cục cảnh sát đăng kí, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư hoạt động với các phòng ban như sau:

Phòng tham mưu (Phòng 1): Giúp tổng kết tình hình và kết quả công tác. Đồng thời đề xuất các chủ trương và kế hoạch chương trình về việc đăng kí, tàng thư hộ khẩu, quản lý cư trí, tàng thư căn cước công dân. Bên cạnh đó, cấp và quản lý CMND, căn cước công dân.

Phòng hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (phòng 2): Giúp nghiên cứu, đề xuất và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chương trình, kết hoạch về công tác cấp và quản lý CMND, tàng thư của căn cước công dân.

Phòng hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Phòng 3): Giúp nghiên cứu và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương các chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý kho dữ liệu chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân.

Phòng hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 4): Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng quản lý của cục cảnh sát đkql cư trú và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch đó một cách cụ thể.

Phòng Tiếp nhận, chuyển giao và huấn luyện sử dụng công nghệ (Phòng 5)

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (Phòng 6): Trung tâm này có nhiệm vụ tham mưu giúp cho Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân theo đúng quy định.

Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 7): Có nhiệm vụ tham mưu nghiên cứu, đề xuất, và thực hiện quản trị, điều hành toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư được an toàn, và an ninh hệ thống cơ sở dlqg về dân cư.

cục cảnh sát đkql cư trú

Căn cước công dân mới nhất có gắn chíp của công dân Việt Nam

► Thẩm quyền Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư

Bên cạnh đó, với cơ cấu tổ chức chặt chẽ của các phòng ban thì nhiệm vụ cũng như thẩm quyền mà Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư cũng được ban hành cụ thể như sau:

  • Hướng dẫn và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư trong cả nước;
  • Tiến hành cấp, cấp đổi mới, quản lý chứng minh nhân dân và căn cước công dân; (Khi các giấy tờ CMND, Căn cước công dân đã hết hạn);
  • Đồng thời, quản lý, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú, bảo đảm an ninh - quốc phòng, và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Không những thế, với sự phát triển đi lên trong khoảng thời gian sắp tới, Cục cảnh sát đkql dân cư sau khi đã tổ chức ổn định về bộ máy. Sẽ hướng đến đẩy nhanh phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công An trình Chính Phủ, Quốc Hội các bản xây dựng, và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của lực lượng cảnh sát đăng ký.

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về Căn cước công dân

Như thông tin mọi người đã biết đến, Căn cước công dân hiện tại đang dần được thay đổi bởi chứng minh nhân dân (cũ) để giúp Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư quản lý tốt về số lượng cũng như dân cư của mình trên địa bàn thành phố và nơi cư trú.

Căn cước công dân mới có gắn chip

Thông tin chi tiết của CMND và Căn cước công dân

Do đó thủ tục đầu tiên để được cấp Căn cước công dân là khi bạn đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và sau đó đến các phòng ban trực thuộc Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cư để được làm thủ tục xin cấp Căn cước công dân.

Thời gian giải quyết: Theo quy định của Luật Căn cước công dân thì thời gian để cấp mới là 07 ngày làm việc.

Đối tượng được cấp: Khi bạn là công dân Việt Nam khi CMND hết hạn.

Lệ phí thực tế:

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sẽ không phải nộp lệ phí;

+ Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp, phải nộp 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Phòng ban thực hiện: Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân

Sau đó, bạn tiến hành chuẩn bị hồ sơ và đến cơ quan Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân để được xin cấp mới, đổi lại Căn cước công dân.

Hi vọng với những thông tin trên của Vận tải Lưu Lê có thể giúp cho bạn có cách nhìn cụ thể hơn về cơ quan Cục cảnh sát đkql dân cư trú và dlqg về dân cũng như về cách hoạt động của Cục cảnh sát đkql dân cư trú này để giúp ích cho việc thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của bạn cho đất nước.

>>> Xem thêm: Hệ thống vận tải đường sắt

VIẾT BÌNH LUẬN

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên tường. Xin cám ơn!