Vận tải đường ống - Loại hình vận tải của tương lai

Vận tải đường ống - Loại hình vận tải của tương lai

Như chúng ta đã biết hiện nay có 4 loại hình vận tải hàng hóa chính đó là vận tải bằng tàu thuyền đi trên sông biển, xe cộ di chuyển trên mặt đất, tàu hỏa đi trên đường ray và máy bay trên trời; nhưng với sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học công nghệ hiện đại...Xem tiếp →