Ưu và nhược điểm của hình thức vận tải đường thủy [đường biển]

Ưu và nhược điểm của hình thức vận tải đường thủy [đường biển]

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu vận tải khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hóa ngày một tăng cao thì các loại hình vận tải hàng hóa ngày một đa dạng và phát triển hơn. Ngoài những nhược điểm thì loại hình vận tải đường thủy [hay] vận tải đường biển vẫn được nhiều...Xem tiếp →